Länkar

Länkar till diverse intressanta ställen, t ex förbund, pingishoppar, spelares hemsidor/twitter/facebook/instagram etc

Här ligger några stycken provisoriskt:

http://www.pingpongpix.com/

http://www.pingpongpix.com/

http://www.hampussoderlund.com/

http://www.pingisfan.se/blogg/